پروژه تجاری اداری اندرزگو

طراحی ژئوتکنیک و نصب ستون‌ها به روش تاپ دان فلزی و اجرای دیوارهای حائل با مدت زمان اجرای ۵ماه و متراژ عرصه ۲۵۰مترمربع

  • محل پروژه : تهران، بلوار اندرزگو
  • عمق گود : 10 متر
  • اجرای سازه پروژه به روش تاپ دان
  • نوع اسکلت : فلزی
  • کارفرما : آقای مهندس عزیزی
  • تعداد طبقات روسازه : 3 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 2 طبقه
  • متراژ زیربنا : 600 مترمربع
فهرست