پروژه‌های ایران تاپ دان

سابقه و تجارب ارزشمندی در بخش‌های طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ تاپ دان در داخل و خارج از کشور

پروژه هتل بزرگ فردوسی به روش تاپ دان

پروژه هتل بزرگ فردوسی

طراحی ژئوتکنیک(تاپ دان)، طراحی سازه و اجرای کامل اسکلت به روش تاپ دان، ساخت و نصب ستون‌های پیش‌ساخته بتنی به روش تاپ دان مدت زمان اجرا ۱۴ماه
مشاهده پروژه
اجرای پروژه تجاری ونک به روش تاپ دان

پروژه تجاری ونک

طراحی سازه به روش تاپ دان، طراحی ژئوتکنیک (تاپ دان) ساخت و نصب ستون های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان بتنی (فاز1) اجرای سازه به روش تاپ دان…
مشاهده پروژه
پروژه مسکونی فلامک به روش تاپ دان

پروژه مسکونی فلامک

کنترل طراحی تاپ دان، ساخت و‌نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی و اجرای سازه به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۱۵ماه و متراژ عرصه ۴۰۰مترمربع توسط شرکت ایران…
مشاهده پروژه

پارکینگ طبقاتی نیایش

طراحی، نظارت بر ساخت ستون‌های پیش ساخته بتنی و نظارت بر اجرای سازه این پروژه به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۳۶ماه و متراژ عرصه ۴۰۰۰ متر…
مشاهده پروژه
پروژه تجاری مسکونی ظهیر به روش تاپ دان

پروژه تجاری مسکونی ظهیر

ساخت و‌نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی و اجرای سازه این پروژه به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۱۲ ماه و متراژ عرصه ۶۰۰مترمربع توسط شرکت ایران تاپ…
مشاهده پروژه
پروژه تجاری مسکونی ظهیر به روش تاپ دان

پروژه تجاری اداری گلبرگ

ساخت و‌نصب ستونهای پیش ساخته بتنی و نظارت بر اجرای سازه این پروژه به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۴ماه و متراژ عرصه ۵۳۰مترمربع توسط شرکت ایران…
مشاهده پروژه
پروژه مسکونی رویال به روش تاپ دان

پروژه مسکونی رویال

ساخت و‌نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان بتنی جزیره ای با مدت زمان اجرای ۴ماه و متراژ عرصه ۴۵۰۰مترمربع توسط شرکت ایران تاپ دان
مشاهده پروژه
پروژه سمنگان به روش تاپ دان

پروژه سمنگان

اجرای ستون‌های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان (فاز 1) نظارت براجرای پایدار سازی گود به روش تاپ دان (فاز2)
مشاهده پروژه
اجرای پروژه تجاری اداری دریا به روش تاپ دان

پروژه تجاری اداری دریا

طراحی سازه به روش تاپ دان و ساخت و نصب ستون‌های بتنی پیش‌ساخته و اجرای کل اسکلت به روش تاپ دان با مدت زمان اجرای ۱۲ماه و متراژ عرصه ۴۵۰۰متر…
مشاهده پروژه
فهرست