پروژه تجاری اداری تیتانیوم

ساخت و‌نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان بتنی جهت پایدار سازی یک ضلع زمین با مدت زمان اجرای ۳ماه و متراژ عرصه ۳۰۰۰مترمربع

(همکار با شرکت پی بان)

  • محل پروژه : تهران، خیابان قزوین
  • عمق گود : 22 متر
  • ساخت و نصب ستون های پیش ساخته پروژه به روش تاپ دان
  • نوع اسکلت : بتنی
  • تعداد طبقات روسازه : 6 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 5 طبقه
فهرست