پروژه تجاری مسکونی آوست

طراحی و اجرای سازه پروژه تجاری مسکونی آوست به روش تاپ دان بتنی مدت زمان اجرای پروژه 15 ماه

فاز1-  طراحی و اجرای سازه پروژه به روش تاپ دان بتنی
فاز2-  نظارت بر عملیات سفت کاری و نازک کاری

  • محل پروژه : تهران، سعادت آباد
  • عمق گود : 24 متر
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : گروه آوست
  • تعداد طبقات روسازه : 8 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 5 طبقه
  • متراژ زیربنا : 8000 مترمربع
فهرست