پروژه مسکونی فلامک

کنترل طراحی تاپ دان، ساخت و‌نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی و اجرای سازه به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۱۵ماه و متراژ عرصه ۴۰۰مترمربع

  • محل پروژه : تهران، شهرک غرب
  • عمق گود : 12 متر
  • اجرای سازه پروژه به روش تاپ دان
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : آقای مهندس حسینی
  • تعداد طبقات روسازه : 6 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 3 طبقه
  • متراژ زیربنا : 4000 مترمربع
فهرست