پارکینگ طبقاتی نیایش

طراحی، نظارت بر ساخت و نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی و نظارت بر اجرای سازه پروژه به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۳۶ماه و متراژ عرصه 5۰۰۰ متر مربع در قالب همکاری با شرکت مهندسین مشاور طاها

  • محل پروژه : تهران، جنب پردیس سینمایی ملت
  • عمق گود : 36 متر
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  • تعداد طبقات روسازه : 2 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 10 طبقه
  • متراژ زیربنا : 51000 مترمربع
فهرست