پروژه تجاری اداری پرستو (جمهوری)

طراحی ژئوتکنیک(تاپ دان)، کنترل طراحی سازه و اجرای کامل اسکلت به روش تاپ دان، ساخت و نصب ستون‌های پیش‌ساخته بتنی به روش تاپ دان مدت زمان اجرا ۹ماه

  • محل پروژه : خیابان جمهوری
  • عمق گود : 14 متر
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : آقای مهندس بناساز
  • تعداد طبقات روسازه : 5 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 3 طبقه
  • متراژ زیربنا : 1500 مترمربع
فهرست