پروژه تجاری میرزای شیرازی

کنترل طراحی سازه، طراحی ژئوتکنیک (تاپ دان) ساخت و نصب ستون های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان بتنی (فاز1)
اجرای سازه به روش تاپ دان بتنی (فاز2)

  • مدت زمان اجرا : 7ماه
  • متراژ عرصه : 200متر مربع
  • محل پروژه : تهران ،خیابان میرزای شیرازی
  • عمق گود : 10متر
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : آقای دکتر آئین فرد
  • تعداد طبقات روسازه : 6طبقه
  • تعداد طبقات زیر ساز ه: 2طبقه
  • متراژ زیر بنا : 1000متر مربع
فهرست