پروژه تجاری ونک

طراحی سازه به روش تاپ دان، طراحی ژئوتکنیک (تاپ دان) ساخت و نصب ستون های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان بتنی (فاز1)
اجرای سازه به روش تاپ دان بتنی (فاز2)

  • مدت زمان اجرا : 22ماه
  • متراژ عرصه : 1300متر مربع
  • محل پروژه : تهران ،ونک
  • عمق گود : 20متر
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : آقای مهندس معینی
  • تعداد طبقات روسازه : 11طبقه
  • تعداد طبقات زیر ساز ه: 6طبقه
  • متراژ زیر بنا : 14000متر مربع
فهرست