پروژه سمنگان

اجرای ستون‌های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان (فاز 1)
نظارت براجرای پایدار سازی گود به روش تاپ دان (فاز2)

  • مدت زمان اجرا : ۲ماه
  • متراژ عرصه : ۵۰۰متر مربع
  • محل پروژه : تهران، نارمک
  • عمق گود : ۱۰متر
  • نوع اسکلت : فلزی
  • کارفرما : آقای مهندس آشتیانی
  • تعداد طبقات روسازه : ۵طبقه
  • تعداد طبقات زیر ساز ه: ۲طبقه
  • متراژ زیر بنا : ۱۴۰۰متر مربع
فهرست