پروژه مسکونی الهیه

کنترل طراحی سازه، طراحی ژئوتکنیک (تاپ دان) ساخت و نصب ستون های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان بتنی (فاز1)
اجرای سازه (فاز2)

  • مدت زمان اجرا : 15ماه
  • متراژ عرصه : 500متر مربع
  • محل پروژه : تهران ،الهیه
  • عمق گود : 21متر
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : آقای مهندس حسینی منفرد
  • تعداد طبقات روسازه : 6طبقه
  • تعداد طبقات زیر ساز ه: 6طبقه
  • متراژ زیر بنا : 4800متر مربع
فهرست