پروژه مسکونی درختی کرج

طراحی سازه، ساخت و‌نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۳ماه و متراژ عرصه 6۰۰مترمربع

(همکار با شرکت فاخرسازان ماندگار)

  • محل پروژه : کرج، خیابان درختی
  • عمق گود : 19 متر
  • طراحی و اجرای سازه پروژه به روش تاپ دان
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما: آقای محمدی
  • تعداد طبقات روسازه : 11 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 5 طبقه
  • متراژ زیربنا : 8750 مترمربع

فهرست