پروژه مسکونی مژده

کنترل طراحی تاپ دان، ساخت و‌ نصب ستون‌های پیش ساخته بتنی و اجرای سازه این پروژه به روش تاپ دان بتنی با مدت زمان اجرای ۱۵ماه و متراژ عرصه ۵۱۰ مترمربع

  • محل پروژه : تهران، نیاوران
  • عمق گود : 17 متر
  • اجرای سازه پروژه به روش تاپ دان
  • نوع اسکلت : بتنی
  • کارفرما : آقای مهندس ترقی جاه
  • تعداد طبقات روسازه : 6 طبقه
  • تعداد طبقات زیرسازه: 4 طبقه
  • متراژ زیربنا : 4300 مترمربع
فهرست